Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Protokoll 2020/21:68 Torsdagen den 21 januari 20 januari, 2021
  Protokoll 2020/21:68    … ion och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och ytterligare tusentals kommer att förlora sin personliga assistans, enligt regeringens egen budget. Den som behöver få sin bil handikappanpassad har också fått se kraftiga försämringar. Nu … 2021-01-21
 • Frågestund 20 januari, 2021
  Frågestund 2020/21:20210121fs    … se till att på olika sätt stärka rätten till personlig assistans. Det pågår en utredning där man ser över tillsynen och egenvården. Syftet är ett avsmalnat föräldraansvar. Vi ska titta på huvudmannaskapet. Vi har hanterat frågan om andning och sondmatning, som ska ge assistans i sin helhet. Flertalet åtgärder är vidtagna.   […]
 • Rullstolsgarage 13 januari, 2021
  Interpellation 2020/21:293  Lars Beckman (M)   … ion och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och ytterligare tusentals kommer att förlora sin personliga assistans, enligt regeringens egen budget. Den som behöver få sin bil handikappanpassad har också fått se kraftiga försämringar. […]
 • En tillfällig covid-19-lag 3 januari, 2021
  Proposition 2020/21:79    … husvagn. Lokaler som används för insatser enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS eller socialtjänstlagen 93 Prop. 2020/21:79 2001:453t.ex. daglig verksamhet enligt 9 10 LSS, är inte platser för fritids- eller kulturverksamhet. Av första stycket 3 framgår att särskilda begränsningar får … 2021-01-04
 • Allmänna motionstiden 2020 30 december, 2020
  uttag 2020/21:AMT  2020/21   … för att motverka kriminalitet Motion 2020/21:1183 av Ann-Sofie Lifvenhage M Avskaffa plastpåseskatten Motion 2020/21:1182 av Ann-Sofie Lifvenhage M LSS ett statligt ansvar Motion 2020/21:1181 av Ann-Sofie Lifvenhage M Rätten att få avsluta sitt liv Motion 2020/21:1180 av Ann-Sofie Lifvenhage M Möjliggör … 2020-12-31
 • Protokoll 2020/21:56 Torsdagen den 17 december 16 december, 2020
  Protokoll 2020/21:56    … regeringen till området. Vi föreslår mest pengar inom socialutskottets område av samtliga partier. Området avser hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst samt LSS och insatser till personer med funktionsnedsättning. Jag vill i dag lägga min tid på äldreomsorgen. Coronakommissionen lämnade i tisdags svidande kritik. Den handlar … 2020-12-17
 • Protokoll 2020/21:55 Onsdagen den 16 december 16 december, 2020
  Protokoll 2020/21:55    … helhetsgrepp. De besparingar vi gör på den här delen lägger vi på andra välfärdsinsatser som gagnar många människor. Jag vet att Vänsterpartiet har ett starkt engagemang för LSS och assistansen. Där lägger vi pengar. Vänsterpartiet lägger dessvärre inga pengar där än, men jag hoppas att de kommer. Vi driver och brinner ju […]
 • Covid-19-vaccination för personer som lever med assistans och deras assistenter 15 december, 2020
  Svar på skriftlig fråga 2020/21:924  Socialminister Lena Hallengren (S)   … Covid-19-vaccination för personer som lever med assistans och deras assistenter Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen kommer att verka för att även personer som lever med assistans eller är i behov av andra LSS-insatser samt personliga assistenter och personal inom LSS-verksamhet ska […]
 • Äldreomsorgen under pandemin 14 december, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:80    … 400000 200000 0 2:a 10:e 20:e 30:e 40:e 50:e 60:e 70:e 80:e 90:e 98:e Källa Kolada. 5.4Insatser för äldre personer enligt LSS Insatser enligt LSS kan ges till personer som tillhör någon av de tre personkretsar som redogjorts för i förra kapitlet. Antalet äldre per- soner som har insatser enligt […]
 • Protokoll 2020/21:51 Torsdagen den 10 december 10 december, 2020
  Protokoll 2020/21:51    … ministerns tid, men de frågor som riksdagen i dag debatterar borde vara en av ministerns topprioriteringar. Det oroar mig att vi på område efter område det kan handla om LSS, HVB, familjehemsplaceringar eller Sis-hem får rapporter om hur utsatta barn far illa i Sverige. Det är tyvärr inte ovanligt utan förekommer i […]
 • Covid-19-vaccination för personer som lever med assistans och deras assistenter 8 december, 2020
  Skriftlig fråga 2020/21:924  Pia Steensland (KD)   … av LSS-insatser inklusive personlig assistans eller personal inom LSS-verksamhet inklusive assistenter är omnämnda. Vi kristdemokrater delar den oron. Alla personer som har LSS-insatser eller lever med assistans tillhör inte per automatik en riskgrupp, men en stor andel gör det. För de personer som lever med personlig assistans förekommer […]
 • Assistansersättning vid sjukhusvistelse 3 december, 2020
  Skriftlig fråga 2020/21:855  Carina Ståhl Herrstedt (SD)   … måltider, toalettbesök, förflyttningar eller övriga tidskrävande behov som kan finnas. Assistans som kräver ingående kunskap om dig är ett grundläggande behov enligt LSS. Behovet annan hjälp som kräver ingående kunskap handlar om behov av assistans som inte är rent praktisk, men som behövs för att du ska […]
 • Rullstolsgarage 2 december, 2020
  Skriftlig fråga 2020/21:839  Lars Beckman (M)   … Hallengren S De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen budget och prognos att mista den värdefulla och för många livsavgörande insatsen. […]
 • Den personliga integriteten för personer med funktionsvariation 29 november, 2020
  Skriftlig fråga 2020/21:774  Marléne Lund Kopparklint (M)   … finns många externa verksamheter för dessa personer. Trots att det är samma LSS-insats ser den därmed helt olika ut beroende på om man har behov av assistans eller inte. Rätten till daglig verksamhet ska vara lika för alla. Man ska inte behöva tacka nej till daglig verksamhet […]
 • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 26 november, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:70    … hos utföraren. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 5.3.4Ansvar för uppföljning och kontroll Som framgår ovan har såväl privata som offentliga utförare av hemtjänst en skyldighet att kontrollera och säkra kvaliteten … 2020-11-27
 • Protokoll 2020/21:42 Torsdagen den 26 november 26 november, 2020
  Protokoll 2020/21:42    … helhetsansvar för personlig assistans som målsättning. Lagen ska träda i kraft redan under denna mandatperiod. I grunden är vi överens om att delat huvudmannaskap för personlig assistans inom LSS är ett problem. Regeringen tillsatte för flera år sedan LSS-utredningen, vars betänkande heter Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen … 2020-11-26
 • Frågestund 26 november, 2020
  Frågestund 2020/21:20201126fs    … varet gör att många föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver för att klara vardagen. Det gäller bedömning av personlig assistans och även andra LSS-insatser och ersättningsformer. Det pågår en utredning om att avsmalna föräldraansvaret, och vi kristdemokrater anser att utredningen bör utvidgas och omfatta … 2020-11-26 14:00:00
 • Protokoll 2020/21:41 Onsdagen den 25 november 24 november, 2020
  Protokoll 2020/21:41    … allra tuffast just nu är de med funktionsnedsättning, de som är inom LSS, de som under ett antal år har drabbats av den tidigare rödgröna regeringens neddragningar och som nu möter en brutal verklighet. I den här budgeten finns det tack vare Liberalerna en satsning på LSS som innebär att den så […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 20 november, 2020
  Betänkande 2020/21:SoU1    … 1 147 000 000 kronor för att täcka kostnaden för en återställning av schablonersättningens underfinansiering, för en återställning av LSS och för att fler personer ska kunna beviljas rätt till personlig assistans. Anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet ökas enligt förslaget med 210 000 000 kronor för att ta fram en … 2020-12-11

Riksdagen - folkets främsta företrädare