Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Partiledardebatt 15 september, 2021
  Partiledardebatt 2021/22:20210915pd … bristningsgränsen, och ibland har den gränsen passerats. Social omsorg har pressats hårt. Nu finns det mycket för oss här att göra för att återupprätta äldreomsorg och LSS. Men vi står inför samhällsproblem som nu har bitit sig fast i Sverige, samhällsproblem som suger märgen och framtidstron ur människor. Det gäller inte minst […]
 • Protokoll 2021/22:3 Onsdagen den 15 september 14 september, 2021
  Protokoll 2021/22:3 … bristningsgränsen, och ibland har den gränsen passerats. Social omsorg har pressats hårt. Nu finns det mycket för oss här att göra för att återupprätta äldreomsorg och LSS. Men vi står inför samhällsproblem som nu har bitit sig fast i Sverige, samhällsproblem som suger märgen och framtidstron ur människor. Det gäller inte minst […]
 • Allmänna motionstiden 2020 13 september, 2021
  uttag 2020/21:AMT 2020/21 … för att motverka kriminalitet Motion 2020/21:1183 av Ann-Sofie Lifvenhage M Avskaffa plastpåseskatten Motion 2020/21:1182 av Ann-Sofie Lifvenhage M LSS ett statligt ansvar Motion 2020/21:1181 av Ann-Sofie Lifvenhage M Rätten att få avsluta sitt liv Motion 2020/21:1180 av Ann-Sofie Lifvenhage M Möjliggör … 2021-09-14
 • Protokoll 2020/21:157 Torsdagen den 9 september 9 september, 2021
  Protokoll 2020/21:157 … behov. Det kan vara familjer som kanske har fått sin personliga assistans indragen på grund av finansministerns regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att minska timmarna. Finansministern har säkert själv läst sin egen budget där det står att antalet personer med LSS kommer att fortsätta sjunka. Det står i finansministerns egen … 2021-09-09
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 7 september, 2021
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2021:737 … stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Lag 2012:961 . 9 d § Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon 1. som inte har fyllt 18 år, 2. som är bosatt […]
 • Högskoleprovets organisation och styrning 6 september, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:72 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Regler för statliga elvägar 1 september, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:73 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 24 augusti, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:68 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, del 2 19 augusti, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:69 … beviljar särskild ersättning för. Särskilt saknas insatser för de som står långt från arbetsmarknaden.121 Personer som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS är enligt Riksrevisionen sannolikt särskilt utsatta. För dessa ansvarar kommu- nerna enligt socialtjänstlagen för att medverka till att den enskilde får meningsfull … 2021-08-20
 • En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 19 augusti, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:69 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap 17 augusti, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:70 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Bilstöd 15 augusti, 2021
  Interpellation 2020/21:860 Lars Beckman (M) … behov. Det kan vara familjer som kanske har fått sin personliga assistans indragen på grund av finansministerns regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att minska timmarna. Finansministern har säkert själv läst sin egen budget där det står att antalet personer med LSS kommer att fortsätta sjunka. Det står i finansministerns […]
 • Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur 10 augusti, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:65 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet 9 augusti, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:66 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Vägen mot fossiloberoende jordbruk 29 juli, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:67 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Ersättning till brottsoffer 19 juli, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:64 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Protokoll 2020/21:152 Onsdagen den 7 juli 6 juli, 2021
  Protokoll 2020/21:152 … från bidrag till jobb. Innovationer, företagande och sparande måste uppmuntras. Det handlar om sociala reformer utan socialism, som att återupprätta LSS och rätten till personlig assistans. Det här och mycket mer kräver en ny regering. Därför tog Liberalerna i våras ställning för att det bästa för Sverige skulle vara en liberal och […]
 • Prövning av förslag till statsminister 6 juli, 2021
  kam-vo 2020/21:Prövning av förslag till statsminister … från bidrag till jobb. Innovationer, företagande och sparande måste uppmuntras. Det handlar om sociala reformer utan socialism, som att återupprätta LSS och rätten till personlig assistans. Det här och mycket mer kräver en ny regering. Därför tog Liberalerna i våras ställning för att det bästa för Sverige skulle […]
 • Läge och kvalitet i hyressättningen 5 juli, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:58 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare