Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Allmänna motionstiden 2020 30 oktober, 2020
  uttag 2020/21:AMT 2020/21 … för att motverka kriminalitet Motion 2020/21:1183 av Ann-Sofie Lifvenhage M Avskaffa plastpåseskatten Motion 2020/21:1182 av Ann-Sofie Lifvenhage M LSS ett statligt ansvar Motion 2020/21:1181 av Ann-Sofie Lifvenhage M Rätten att få avsluta sitt liv Motion 2020/21:1180 av Ann-Sofie Lifvenhage M Möjliggör … 2020-10-31
 • Frågestund 21 oktober, 2020
  Frågestund 2020/21:20201022fs … personlig hygien ingår inte längre assistans för att exempelvis använda deodorant, att raka benen, att använda balsam eller att torka håret. Under en interpellationsdebatt som jag och ministern hade i juni blev jag glad när ministern höll med mig och Kristdemokraterna om att det strider mot intentionen i LSS att personer med […]
 • Protokoll 2020/21:26 Torsdagen den 22 oktober 21 oktober, 2020
  Protokoll 2020/21:26 … upp mot utmaningen att ge vård till alla efter behov. Förändring av LSS Anf. 88 PIA STEENSLAND KDFru talman Min fråga går till socialministern. Enligt Försäkringskassans striktare bedömning av det grundläggande behovet personlig hygien ingår inte längre assistans för att exempelvis använda deodorant, att raka benen, att använda balsam … 2020-10-22
 • Socialutskottets sammanträde 19 oktober, 2020
  Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00 … Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare för Socialstyrelsen informerar om LSS-boenden. 3. Justering av protokoll 4. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1y Fråga om ev. yttrande till finansutskottet Justering … 2020-10-22 10:00:00
 • Socialutskottets sammanträde 19 oktober, 2020
  Utskottsmöte 2020/21: Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00 FöredragningslistaSocialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8Datum och tid: 2020-10-22 10:00Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare för Socialstyrelsen informerar om LSS-boenden. 3. Justering av protokoll 4. Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och […]
 • Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning på LSS-boenden 14 oktober, 2020
  Skriftlig fråga 2020/21:230 Carina Ståhl Herrstedt (SD) … Fråga 2020/21:230 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning på LSS-boenden av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S I veckan visades ett reportage i Uppdrag granskning som handlade om missförhållanden och övergrepp på LSS-boende. Den bild som växer fram i programmet är att det som drabbade […]
 • En funktionshinderspolitik att lita på 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) … för barn med funktionsnedsättning och barn till föräldrar med funktionsnedsättning stärks i enlighet med lagen intentioner. Återupprätta intentionen med LSS Intentionen med LSS är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens […]
 • En utvecklad sjukvård och omsorg i hela landet 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) … Sverige efterlever konventionen i praktiken. Tillbaka till ursprungstanken med LSS För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som Centerpartiet vill värna. LSS-lagen reglerar bland annat den personliga assistansen, som infördes […]
 • Skydda alla riskgrupper 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2861 av Lars Beckman (M) … uppdrag till Försäkringskassan att minska antalet assistanstimmar i den statliga delen av LSS. Eftersom personerna fortfarande är i behov av personlig assistans har många i stället fått LSS-insatser av sin kommun. I många fall har personlig assistans ersatts med andra insatser, exempelvis hemtjänst, vilket har lett till betydligt […]
 • Bättre villkor för personer med funktionsvariationer 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2793 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) … för många enskilda i Sverige och är inte värdigt ett välfärdssamhälle. LSS måste återställas, och ska människor med funktionsnedsättning kunna få en plats på arbetsmarknaden eller ha möjlighet att delta i samhället som alla andra så är insatsen personlig assistans av yttersta vikt. Ann-Charlotte Hammar Johnsson […]
 • Möjlighet till personlig utveckling för personer med funktionsvariationer 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2786 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) … som är riktad till målgruppen. Man ska heller inte riskera förlora de personliga hjälpmedel som personlig assistans skall ses som vid alternativ sysselsättning. Fler alternativa sysselsättningsmodeller måste innefattas av LSS, dels för att öka valfriheten och den personliga utvecklingen för personer med funktionsvariation […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3362 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) … intensifieras. Anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning Lagstiftningen gällande LSS ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det såsom personer med funktionshinder med rätt till personlig assistans. Andningsstöd och sondmatning är grundläggande behov. Det är politikens uppgift att säkerställa […]
 • Kristdemokraternas budgetmotion för 2021 - Sverige förtjänar bättre 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) … att återupprätta intentionen med LSS. Det saknas i avtalet och samtliga januaripartier röstade nej till Kristdemokraternas förslag angående detta i riksdagen tidigare i år. Kristdemokraterna föreslår därför nödvändig lagändring och avsätter resurser i syfte att finansiera en rättssäker tillämpning av LSS till följd av lagförtydligandet … 2020-10-06
 • Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten - Moderaternas budgetmotion för 2021 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) … 2 080 100 Bekämpa pandemin 2 120 0 0 Testning, smittspårning och uppbyggnad av beredskapslager 2 120 0 0 Trygg omsorg 6 370 5 580 5 280 Höjd schablon LSS 470 470 470 Stärk kvaliteten och medarbetarna i äldreomsorgen 5 900 5 110 4 […]
 • Investera i Sverige - Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2021 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) … till 7 procent för 2021 jämfört med 2020. Det är dessutom viktigt att LSS i ett första steg ska återgå till lagens ursprungliga intentioner före prejudicerande domar och regleringsbrev. Lagen behöver uppenbarligen ändras för att stoppa den kraftiga inskränkning av LSS som pågått de senaste åren. Förslaget […]
 • En hälso- och sjukvård att lita på 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) … långsiktighet och kvalitet oavsett utövare, bör det råda en generell tillståndsplikt för att få bedriva hälso- och sjukvård, omsorg och verksamhet inom socialtjänst och LSS. Detta är i enlighet med ett tidigare tillkännagivande i finansutskottet bet. 2015/16:FiU26 och i socialutskottet bet. 2016/17:SoU11De verksamheter oavsett … 2020-10-06
 • Stärk barns rättigheter 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) … villkor. Vår funktionshinderspolitik handlar om att riva hinder, så att alla barn ska kunna bli sitt bästa jag. Därför ser Liberalerna att återupprättandet av LSS och personlig assistans ska ske skyndsamt. Det är också viktigt att det finns ett fritt val av hjälpmedel för funktionsnedsatta barn i […]
 • En liberal politik för regional utveckling i hela Sverige 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3247 av Arman Teimouri m.fl. (L) … offentliga skolväsendet återgår till staten och att staten genom Försäkringskassan tar över det fulla ansvaret för att bevilja och finansiera insatsen personlig assistans inom ramen för LSS. Det finns tunga utbildningspolitiska respektive funktionshinderpolitiska skäl för sådana reformer, men de skulle dessutom innebära mer långsiktigt förutsägbara … 2020-10-06
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3390 av Clara Aranda m.fl. (SD) … . RUT 2020:1127 500 miljoner kronor av 2021 års anslag ska gå till att komma närmare en återställning av LSS. Vi kompenserar också där regeringen räknar med att inte bevilja lika många som har rätt till personlig assistans. 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet Förslag 2021 Beräknat […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare