Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Allmänna motionstiden 2021 3 december, 2021
  uttag 2021/22:AMT 2021/22 … Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem Motion 2021/22:977 av Paula Holmqvist och Jörgen Hellman båda S Gör personlig assistans inom LSS mer jämlik Motion 2021/22:976 av Lars Mejern Larsson S Samhällets behov av beredskapslager Motion 2021/22:975 av Lars Mejern Larsson S Behovet … 2021-12-04
 • Covidvaccinering och personlig assistans 2 december, 2021
  Skriftlig fråga 2021/22:470 Lars Beckman (M) … personer som har insatsen personlig assistans LSSvilket är en högre och mer omfattande insats än exempelvis hemtjänst. Den som har LSS har sannolikt en betydligt mer omfattande funktionsnedsättning än den som har hemtjänst. Risken att få en allvarlig sjukdom torde därför vara större hos en person med LSS-insats. […]
 • Ett utökat skydd mot diskriminering 30 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:94 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription 30 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:90 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • sou 2021 92 29 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:92 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • sou 2021 93 25 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:93 … lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSträdde i kraft. LSS innehåller bestämmelser om särskilt stöd och sär- skild service till personer med funktionshinder som ger upphov till betydande svårigheter i det dagliga livet. LSS skall komplettera de rättig- heter som den enskilde kan ha enligt annan lagstiftning […]
 • En ny rymdlag 23 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:91 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Sverige under pandemin, del 2 1 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:89 … skillnaderna som observeras för civilstånd, boendeförhållanden 1109 Med personer med funktionsnedsättning avses personer som hade boendeinsatser eller personlig assistans enligt 9 LSS eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken under föregående år. 573 Särskilt drabbade av covid-19 SOU 2021:89 samt psykisk sjukdom … 2021-11-02
 • Sverige under pandemin 1 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:89 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Granskning av utländska direktinvesteringar 1 november, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:87 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen 28 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:84 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet 27 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:86 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Vägar till ett tryggare samhälle, del 2 27 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:85 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga 27 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:82 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter 25 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:83 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Socialutskottets verksamhet riksmötet 2020/21 24 oktober, 2021
  Utskottens verksamhetsberättelse 2020/21: … SKR om förslaget till utskottsinitiativ om förstatligande av hu- vudmannaskapet för personlig assistans. Den 22 oktober 2020 informerade statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare för Socialstyrelsen om LSS- boenden. Den 3 november 2020 deltog ledamöterna Pernilla Stålhammar MP och Thomas Hammarberg … 2021-01-01
 • En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 18 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:81 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning 12 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:79 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll 7 oktober, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:80 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare