Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Tidsbestämda beslut om kommunal assistans 16 juni, 2021
  Skriftlig fråga 2020/21:3262 Pia Steensland (KD) … utan den kommunala personliga assistansen regleras istället i LSS. Motsvarande bestämmelse om omprövning finns inte, och har inte heller tidigare funnits, i LSS.Socialministern har helt rätt i att det är svårt att införa ett formellt omprövningsstopp för kommunal assistans då det inte finns några lagkrav på att en […]
 • Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål 16 juni, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:46 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • med anledning av prop. 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 15 juni, 2021
  Motion 2020/21:4096 av Maj Karlsson m.fl. (V) … delta i samhället. Rätten till personlig assistans och bestämmelserna om assistansersättningen är en frihetsreform och en av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsvariation ska ha samma möjligheter att få leva det liv som de vill leva som andra. Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt […]
 • Protokoll 2020/21:140 Måndagen den 14 juni 14 juni, 2021
  Protokoll 2020/21:140 … utsatthet du befinner dig i. Eller, fru talman, du kanske föds med ett autismspektrumtillstånd. Du får inte den hjälp du har rätt till och behov av. I stället för assistans enligt LSS placeras du på en låst institution. Du känner dig maktlös, ensam och missförstådd. Du reagerar instinktivt och blir arg. Eller […]
 • Protokoll 2020/21:138 Torsdagen den 10 juni 10 juni, 2021
  Protokoll 2020/21:138 … en tydlig förväntan på att socialtjänsten ska stötta barnens skolgång. Placerade barn ska lyckas i skolan. Det kommer på riktigt att ge livschanser. Barn i behov av LSS ska få tillgång till en livsavgörande rättighetslagstiftning och inte, som i dag, låsas in på institutioner, vilket sker i alldeles för många fall. Herr […]
 • Fri hyressättning vid nyproduktion 3 juni, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:50 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2 juni, 2021
  Proposition 2020/21:205 … Utbetalning endast vid tillstånd.10 4.1 Gällande rätt 11 4.1.1 Grundläggande reglering av personlig assistans 11 4.1.2 Kommunen har basansvar för personlig assistans 12 4.1.3 Utbetalning av ersättning för personlig assistans 12 4.1.4 Assistansanordnare måste ha tillstånd 12 4.1.5 IVO prövar tillstånd och utövar tillsyn över … 2021-06-03
 • En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning, del 2 31 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:45 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 31 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:42 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg 31 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:40 … funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med om- fattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv. De insatser som kan bli aktuella enligt lagen är 9 LSS 1.rådgivning och annat personligt stöd, 2.personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, 3.ledsagarservice … 2021-06-01
 • Protokoll 2020/21:131 Tisdagen den 1 juni 31 maj, 2021
  Protokoll 2020/21:131 … familjer med svårt handikappade barn har svårt att byta bil. Nödstoppet för omprövning av personlig assistans fungerar inte som det var tänkt. Det är betydligt svårare att få parkeringstillstånd. LSS-boende, egen lägenhet med assistans, är en insats som sällan beviljas. Besparingar har skett på ledsagarservice. Korttidsboende beviljas … 2021-06-01
 • I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040, del 2 31 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:48 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning 31 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:45 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Frågestund 27 maj, 2021
  Frågestund 2020/21:20210527fs … minst inom LSS, som Pia Steensland och jag har diskuterat många gånger. Det handlar alltså inte om lagstiftning som har ändrats, utan det är domar som har prövats och praxis som har utarbetats. Om man bryter en utveckling där man sett en ökning under en ganska kort tid - och som innebar […]
 • Protokoll 2020/21:128 Torsdagen den 27 maj 26 maj, 2021
  Protokoll 2020/21:128 … minst inom LSS, som Pia Steensland och jag har diskuterat många gånger. Det handlar alltså inte om lagstiftning som har ändrats, utan det är domar som har prövats och praxis som har utarbetats. Om man bryter en utveckling där man sett en ökning under en ganska kort tid och som innebar att […]
 • Frågor om tvångsvård 25 maj, 2021
  Betänkande 2020/21:SoU38 … utsatthet du befinner dig i. Eller, fru talman, du kanske föds med ett autismspektrumtillstånd. Du får inte den hjälp du har rätt till och behov av. I stället för assistans enligt LSS placeras du på en låst institution. Du känner dig maktlös, ensam och missförstådd. Du reagerar instinktivt och blir arg. Eller […]
 • En ny lag om ordningsvakter m.m. 20 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:38 … i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 14 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. 19 Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 22 Börja med barnen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 34 Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för […]
 • Omprövningsstopp för kommunal assistans 11 maj, 2021
  Svar på skriftlig fråga 2020/21:2745 Socialminister Lena Hallengren (S) … riksdagen Svar på fråga 20/21:2745 av Pia Steensland KD Omprövningsstopp i kommunal assistans Pia Steensland har frågat mig om regeringen avser att verka för ett omprövningsstopp av kommunal assistans enligt lagen 1993:387 om stöd och service, LSS. Socialförsäkringsbalkens 2010:110 51 kapitel, SFB reglerar hur Försäkringskassan […]
 • Boverkets hantering av lagen om bostadsanpassningsbidrag 10 maj, 2021
  Interpellation 2020/21:717 Lars Beckman (M) … familjer med svårt handikappade barn har svårt att byta bil. Nödstoppet för omprövning av personlig assistans fungerar inte som det var tänkt. Det är betydligt svårare att få parkeringstillstånd. LSS-boende, egen lägenhet med assistans, är en insats som sällan beviljas. Besparingar har skett på ledsagarservice. Korttidsboende beviljas … 2021-05-11

Riksdagen - folkets främsta företrädare