Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • sou 2021 25 8 april, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:25 … tillsyn inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funk- tionshindrade LSS i enlighet med bl.a. hälso- och sjukvårdslagen, 42Se förordning 2015:284 med instruktion för Socialstyrelsen. 43Se förordning 2013:1020 med instruktion för Fo … 2021-04-09
 • Protokoll 2020/21:105 Fredagen den 9 april 8 april, 2021
  Protokoll 2020/21:105 … införande av avgifter. Bilstödet har blivit svårare att få. Nödstoppet för omprövningar av personlig assistans fungerar inte som det var tänkt. Det har blivit betydligt svårare att få parkeringstillstånd. LSS-boende egen lägenhet med assistans är en insats som sällan beviljas. Besparingar har gjorts på ledsagarservice. Korttidsboende beviljas … 2021-04-09
 • Covidvaccinering och funktionsnedsatta i riskgrupp 8 april, 2021
  Skriftlig fråga 2020/21:2473 Lars Beckman (M) … annan region. Inte för sin egen del, utan för den 19-årige sonens skull. Adam har flera funktionsnedsättningar, bland annat Downs syndrom och har därmed LSS-insats genom personlig assistans. Han räknas därmed till en riskgrupp för coronaviruset, vilket innebär att hans liv blivit kraftigt begränsat under det senaste året. […]
 • Ett moderniserat konsumentskydd 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:17 … 8Information vid konsumentavtal som ingås i näringsidkarens affärslokal 8.1Information om garantier, assistans och service Utredningens bedömning Bestämmelserna i MFL om närings- idkarens skyldighet att informera om garantier, assistans och ser- vice behöver inte ändras. Artikel 5 i direktiv 2011/83/EU konsumenträttighetsdirektivet … 2021-03-31
 • Boende på (o)lika villkor - merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 23 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:14 … särskild service för vuxna enligt LSS BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM MERKOSTNADER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE ENLIGT LSS SOU 2021:14 Boende på olika villkor merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Betänkande av Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS Stockholm 2021 SOU 2021:14 […]
 • Åtgärder för att fler ska få aktivitetsersättning 18 mars, 2021
  Interpellation 2020/21:589 Lars Beckman (M) … införande av avgifter. Bilstödet har blivit svårare att få. Nödstoppet för omprövningar av personlig assistans fungerar inte som det var tänkt. Det har blivit betydligt svårare att få parkeringstillstånd. LSS-boende - egen lägenhet med assistans - är en insats som sällan beviljas. Besparingar har gjorts på ledsagarservice. Korttidsboende beviljas […]
 • Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2020 15 mars, 2021
  Proposition 2020/21:103 … god och nära vård för barn och unga S 2019:05 124 5.25 Utredningen Stärkt assistans S 2020:01125 5.26Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet S 2020:02126 5.27Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS S 2020:03 127 5.28Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner … 2021-03-16
 • Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2020 15 mars, 2021
  Proposition 2020/21:75 … personlig assistans Bet. 2020/21:SoU10 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Skr. 2020/21:75 Social- departementet 157 Skr. 2020/21:75 Social- departementet 158 Om huvudmannaskap för personlig assistans Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om huvudmannaskap för personlig assistans bet. … 2021-03-16
 • Föräldraansvar inom socialförsäkringarna 9 mars, 2021
  Svar på skriftlig fråga 2020/21:2058 Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) … funktionsnedsättning. Därför ser jag fram emot att ta del av vad utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn Dir 2020:3kommer fram till. I denna utredning ska föräldraansvaret inom LSS särskilt utredas. Eftersom utredningen ska lämna sitt betänkande […]
 • Föräldraansvar inom socialförsäkringarna 3 mars, 2021
  Skriftlig fråga 2020/21:2058 Pia Steensland (KD) … exempelvis omvårdnadsbidraget som är tänkta att ge stöd till barn med omfattande funktionsnedsättning och dess familjer. Eftersom föräldraansvaret inte är reglerat i LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindradesom omfattar den personliga assistansen, utan i föräldrabalken anser vi kristdemokrater att en avsmalning av f … 2021-03-04
 • När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, del 3 1 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:8 … flera. Dessa personer har hittills fått nödvändig tandvård inom regionens tandvårdsstöd genom att de omfattas av LSS- lagstiftningen. Enligt utredningens förslag ska dock inte personer med små vård- och omsorgsbehov inom LSS få tillhörighet till stödet per automatik men de har i stället möjligheten att prövas för selektivt stöd via […]
 • När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, del 2 1 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:8 … Regionernas ansvar för munvårdsutbildning till personal inom kommunalt finansierad omsorgsverksamhet upphör. Insatser som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen och LSS ska vara av god kvalitet. En förutsättning för detta är att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Ansvaret för detta åvilar den ansvariga kommunala … 2021-03-02
 • Protokoll 2020/21:82 Tisdagen den 23 februari 23 februari, 2021
  Protokoll 2020/21:82 … 2020/21:1744 Statsbidragen inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning av Johan Hultberg M till utbildningsminister Anna Ekström S 2020/21:1755 Fusk inom LSS av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till statsrådet Ardalan Shekarabi S 2020/21:1743 Svenska Spel och riskerna för spelmissbruk av Lars Beckman M till statsrådet … 2021-02-23
 • Protokoll 2020/21:79 Onsdagen den 10 februari 9 februari, 2021
  Protokoll 2020/21:79 … tning. Gruppen betecknas alltså av funktionsnedsättning motsvarande sådant som berättigar till insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, personkrets 1. Det handlar om en liten grupp barn som står för mellan 30 och 40 procent av samtliga avskiljningar i Sis ungdomsvård. Är du flicka, tolv år gammal och … 2021-02-10
 • Protokoll 2020/21:77 Fredagen den 5 februari 4 februari, 2021
  Protokoll 2020/21:77 … funktionsnedsatta haft en tuff tid sedan regeringen tillträdde 2014. Regeringen har systematiskt skurit ned på stödet till funktionsnedsatta. Jag tänker på LSS och personlig assistans. Jag tänker också på den debatt jag deltog i tidigare i veckan som handlade om personer i daglig verksamhet som knuffas ut från aktivitetsersättningen och … 2021-02-05
 • Protokoll 2020/21:76 Torsdagen den 4 februari 3 februari, 2021
  Protokoll 2020/21:76 … underlätta för studenter med funktionsnedsättning att studera. Men hur ska studenterna kunna börja studera om de inte kan flytta till den nya studieorten på grund av att LSS tolkas så olika Vad tänker statsrådet göra för att studenter ska kunna flytta till en studieort och inte behöva tacka nej till eller avbryta […]
 • Frågestund 3 februari, 2021
  Frågestund 2020/21:20210204fs … underlätta för studenter med funktionsnedsättning att studera. Men hur ska studenterna kunna börja studera om de inte kan flytta till den nya studieorten på grund av att LSS tolkas så olika? Vad tänker statsrådet göra för att studenter ska kunna flytta till en studieort och inte behöva tacka nej till eller avbryta […]
 • Protokoll 2020/21:75 Onsdagen den 3 februari 2 februari, 2021
  Protokoll 2020/21:75 … större ansvar men att det också var stora skillnader över landet i bedömning av rätten till kommunal assistans. Regeringens representant uttalade att det var viktigt att ta del av kunskapsläget och myndigheternas rapporter men ville invänta LSS-utredningen och dess förslag som skulle presenteras under hösten 2018. Nu vet vi alla hur kritiserad […]
 • Protokoll 2020/21:74 Tisdagen den 2 februari 2 februari, 2021
  Protokoll 2020/21:74 … kraftigt. Fru talman Sveriges funktionsnedsatta har haft en tuff tid sedan 2014. Vi har sett kraftiga nedskärningar i LSS. Enligt regeringens egen budget ska fortsättningsvis tusentals personer tappa sin personliga assistans. Vi har sett skrämmande rapporter om hur personer som är beroende av bilstöd inte har fått det beviljat även om det […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare