Kostnadsfri LSS rådgivning

Reclaim LSS

reclaimLSS

RSS reclaimLSS

 • Vad pågår med LSS Lena Hallengren? 22 september, 2021
  Försöker du införa ”nya LSS” trots att våra berörda funktionshinderorganisationer har dömt ut hela utredningen och unisont förordat att du ska kasta den i papperskorgen? Ditt remissförfarande när du förra …
  Harald
 • Samhall och synen på arbete 10 juni, 2021
  Idag har cirka 150 000 personer med nedsatt arbetsförmåga stora svårigheter att få arbete på den ”öppna marknaden” på grund av sin funktionsnedsättning. Ca 39 000 av dessa, de med …
  Gästskribent
 • NPM har förstört LSS 7 juni, 2021
  Diskussionen kring bristerna i LSS blir alltmer verklighetsfrämmande. Socialstyrelsen, socialdepartementet och landstingens förvaltningar och anställda tog, under senare delen av 1900-talet, ansvar för en unik omvandling av stödet till personer …
  Gästskribent
 • Aktivitets och sjukersättningen LSS fungerar inte! 2 juni, 2021
  Att ersättningarna inte fungerar är mycket märkligt då vi har två bra lagar som styr funktionshinderomsorgen? Den ena lagen är LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som …
  Harald
 • Vem ansvarar för LSS-gruppens fattigdom? 28 mars, 2021
  Vem är ansvarig för att LSS-gruppen är fattig och vem ansvarar för att LSS lagens mål om ”ett liv som andra med goda levnadsvillkor” blir verklighet? Det kan knappast vara …
  Harald
 • Jag ska minsann gå före! 8 mars, 2021
  Coronapandemin är som ett lackmuspapper i samtiden. Vi ser hur mönster framträder allt tydligare: Å ena sidan sammanhållning, solidaritet, effektivitet och tro på människovärde, forskning och förnuft. Å andra sidan …
  Gästskribent
 • Vad har regeringen för ansvar att lagar följs i Sverige? 12 februari, 2021
  Vi har en riktigt bra lag i Sverige som heter LSS. Den har funnits sedan 1994. På senare år kan vi konstatera det finns stora brister i att efterfölja lagen. …
  Harald
 • Individuell Plan enligt LSS är din plan 20 januari, 2021
  Individuell Plan (IP) paragraf 10 i LSS är så viktig att jag kallar den ”11:e insatsen i LSS”. Alla som tillhör LSS-gruppen har rätt till denna insats. Låt dig inte …
  Harald